2% Z DANÍ PRE PODPORU ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA​ OTUŽILCOV A ZIMNÝCH PLAVCOV TRENČÍN

VÁŽENÍ ČLENOVIA OBČIANSKEHO ZDRUžENIA
OZUŽILCI A ZINNÍ PLAVCI TRENČIANSKE TULENE,
PRIATELIA I ŠIROKÁ VEREJNOSŤ.

Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre naše občianske združenie, ktorého cieľom je

-  vytvárať pre občanov podmienky na rekreačno-kondičné otužovanie formou pravidelného celoročného plávania vo voľnej prírode,
-  usilovať sa o propagáciu otužovania ako prostriedku k upevneniu „telesného zdravia a odolnosti“, k posilneniu duševného zdravia, vôle, psychickej vyrovnanosti, sebadôvery a zdroja vnútornej pohody,V -  viesť členov k aktívnemu a zdravému životnému štýlu,
-  formovať členov k lepšiemu vzťahu k prírode,
-  organizovať športovo-spoločenské podujatia s programom plávania v studenej a ľadovej vode.V

Zároveň by sme Vás radi poprosili o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí, Vašich príbuzných, známych, priateľov, firmy a inštitúcie.

Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% pre občianske združenie Otužilci a zimní plavci Trenčianske tulene, tlačivá si môžete stiahnuť tu:Vyhlásenie o poukázaní
2% z daní


Stiahnuť dokument

Potvrdenie o zaplatení
dane


Stiahnuť dokument

Zamestnanec

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
2. Vyplnte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
3. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.Tlačivo môžte odovzdať predsedovi OZ alebo Silvii Skúpej.

Právnicka osoba

1. Vyplnte v Daňovom priznaní pre právnicke osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Najneskôr do 1. apríla 2021. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie

1. Vyplnte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
2. Najneskôr do 1. apríla 2021. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Ak nás chcete podporiť radi Vám pomôžeme.
T.č. 0903 418 584